1Gezin-1Plan

1Gezin1Plan is een samenwerkingsverband tussen alle organisaties die Rechtstreeks Toegankelijke Hulp aanbieden en partners zoals de Huizen van het Kind, het CLB, de lokale besturen (gemeentes/OCMW), en nog vele andere diensten die eerstelijnshulpverlening aanbieden.

aanbod

Procesbegeleiding

Enerzijds bieden de procesbegeleiders coaching aan de aanmelder. Een coaching kan telefonisch of face- tot face zijn en kan één of meerdere gesprekken omvatten. Samen gaan ze op zoek of en hoe aanmelder met de vragen van het gezin zelf aan de slag kan zodat gezin en aanmelder terug samen verder kunnen.

Anderzijds kunnen gezinnen aangemeld worden voor een begeleidingstraject. De kern van de werkwijze van 1Gezin1Plan is dat ouders en kind/jongere, ondersteund door een procesbegeleider, zelf specifieke acties, afspraken of doelen opstellen en in samenspraak met hun netwerk bepalen wie hen daarbij kan ondersteunen. Informele en formele zorg en/of dienstverlening worden gecombineerd. Iedereen werkt vertrekkend vanuit 1 plan en het gezin behoudt de regie.

De procesbegeleiding verloopt in verschillende fasen en duurt gemiddeld 12 weken:

 • een verkenning van de vragen en noden verwoord door gezinsleden en alle betrokkenen;
  het in kaart brengen van alle krachten in het gezin en de (mogelijke) hulpbronnen in het ruime netwerk;
  het sensibiliseren en engageren van het netwerk;
  het samenkomen met alle betrokkenen tijdens een rondetafelgesprek waar een gezinsplan wordt opgemaakt;
  de opvolging van het gezinsplan;
  evaluatie.

Eerstelijnspsycholoog

Aan elk team is een psycholoog verbonden.

De psycholoog biedt net zoals de procesbegeleider coaching aan aanmelders. Een coaching kan telefonisch of face- tot face zijn. Samen met de aanmelder kan de psycholoog inschatten of er psychische noden aanwezig zijn bij kinderen en jongeren.

Indien nodig kan de psycholoog een kortdurend begeleidingstraject opstarten. Het gaat om screeningscontacten met kinderenen jongeren en hun ouders of kortdurende psychologische begeleiding. De psycholoog biedt een 5-tal sessies aan.

Regio

Eerstelijnszone Voorkempen:

 • Zoersel
  Schilde
  Wijnegem
  Brecht
  Zandhoven
  Malle

Aanmelden

 • Telefonisch aanmelden op maandag, dinsdag en donderdag van 10.00-13.00u via:

  03/431 23 00

Kostprijs

 • De coaching, procesbegeleiding en de consultaties bij de eerstelijnspsycholoog zijn gratis. De dienstverlening wordt gesubsidieerd.

Contact

Telefoon03/431 23 00
E-mailcontactformulier
Websitewww.1gezin1plan.be