CGG VAGGA

CGG Vagga vzw (vereniging Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Antwerpen) is een centrum voor geestelijke gezondheidszorg dat gespecialiseerde, ambulante behandeling biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen met ernstige psychische problemen of stoornissen.

Aanbod

Vagga…

  • •   Is gespecialiseerd in ambulant(e) onderzoek en behandeling van ernstige psychische en psychiatrische problemen
  • •   Werkt enkel op afspraak. Cliënten kunnen op consultatie komen, maar kunnen er niet verblijven.
  • •   Heeft 2 teams (Kinder- en Jeugdteam en Volwassenenteam) die indien gewenst kunnen samenwerken. Deze teams zijn multidisciplinair en bestaan uit psychiaters, psychologen en maatschappelijk werkers, die allen   psychotherapeutisch geschoold zijn.
  • •   Vertrekt vanuit de zorgvraag van de cliënten en zijn omgeving en stelt een behandelplan op, dat uitgevoerd en geëvalueerd wordt in overleg met de cliënt.
  • •   Krijgt verwijzingen van huisartsen, CLB’s, jeugdzorg, begeleidingstehuizen, algemene en psychiatrische ziekenhuizen, enzovoort. Aanmelding op eigen initiatief is ook mogelijk.
  • •   Organiseert elk jaar een KOPP-groep voor kinderen tussen 8 en 12 jaar.

Contact

  • •   Adres    Handelslei: 173, 2980 St. Antonius-Zoersel
  • •   Telefoon:  03/2569160
  • •   E-mail:  Info.zoersel@vagga.be
  • •   Website: www.vagga.be