CKG Het Open Poortje

Het Open Poortje begeleidt gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar, waar pedagogische (en andere) problemen het welzijn in het gezin ondermijnen. Via thuisbegeleiding, groepsgerichte trainingsmodules of residentiële opvang van de kinderen probeert Het Open Poortje het gezinswelzijn te herstellen. Het Open Poortje heeft een erkenning onder K&G en onder Jongerenwelzijn.

aanbod

Thuisbegeleiding

Er zijn verschillende modules mogelijk voor gezinnen met kinderen van 0 -12 jaar:

 • – Korte module: 1 keer per week gedurende maximum 3 maanden.
 • – Korte intensieve module: 3 keer per week gedurende maximum 3 maanden.
 • – Lange module:1 keer per week gedurende maximum 1 jaar.
 • – Spelcounseling:1 keer per week spelcounseling in het Open Poortje + 1 week begeleiding aan huis gedurende maximum 4 maanden.
 • – Module dreigende uithuisplaatsing: 1 keer per week gedurende maximum 6 maanden.

Triple P

we bieden een groepsprogramma aan dat zich richt naar ouders van kinderen tussen 2 en 10 jaar én naar ouders van kinderen tussen 10 en 12 jaar.

STOP 4-7

STOP 4-7 is een opvoedkundige training voor jonge kinderen (tussen 4 en 7 jaar) waar er gedragsproblemen worden ervaren en waarbij de ouder niet of moeilijk in staat is om het gedrag in goede banen te leiden.  Ook ouders en leerkrachten worden meegenomen in de training. Meer info op: www.stop4-7.be.  Het Open Poortje heeft zelf ook een STOP-team.  Je kan hen contacteren via fenia.hops@stop4-7.be of 0496.38.25.59.

Begeleiding zwangere vrouwen

Het Open Poortje biedt begeleiding en hulpverlening aan zwangere vrouwen die zich niet of onvoldoende klaar voelen voor het ouderschap.  Daar bieden we pedagogische ondersteuning vanaf de laatste zwangerschapsmaanden met doel om een goede overgang naar te moederschap voor te bereiden.

Residentiële opvang met begeleiding

Er zijn 2 leefgroepen van elk 8 kinderen tussen 0 en 12 jaar. 14 plaatsen zijn niet rechtstreeks toegankelijk (via de Toegangspoort). 2 plaatsen zijn rechtstreeks toegankelijk: duurtijd is maximum 6 weken. De kostprijs is afhankelijk van het inkomen van ouders (sociaal tarief is mogelijk) of een deel van de KB.

Openingsuren

U kan bij ons steeds terecht voor vragen en info. We zijn het best bereikbaar tijdens de algemene permanentie op volgende momenten:

 • Maandag: 09u – 17u
 • Dinsdag: 09u – 17u
 • Woensdag: 09u – 17u
 • Donderdag: 09u – 17u
 • Vrijdag: 09u – 19u

Kostprijs

 • – Residentiële opvang met begeleiding: deel van de kinderbijslag
 • – Thuisbegeleiding: gratis
 • – Triple P: 15 euro voor de hele training.
 • – STOP 4-7: 20 euro voor de hele training.

Wachtlijst

 • – Residentiële opvang: wachtlijst via de Toegangspoort. Voor de 2 korte residentiële plaatsen kan u steeds bellen.  We bekijken vervolgens hoe snel een begeleiding kan opgestart worden.
 • – Thuisbegeleiding: wachtlijst schommelt van enkele weken tot enkele maanden.
 • – Triple P: geen wachtlijst. U kan direct aanmelden via telefoon (zie website).
 • – STOP4-7: u kan direct aanmelden via telefoon (zie website).

Contact

Adres Puttenhoflaan 25, 2970 Schilde
Telefoon 03/383.26.51 of 0494/93.56.72
E-mail ckghops@telenet.be
Website www.hetopenpoortje.be