CLB

Aanbod

CLB staat voor het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Elke school in Vlaanderen werkt samen met zo’n centrum. Ouders, leraren, directies en ook de kinderen of jongeren zelf kunnen er terecht voor informatie, hulp en begeleiding. In een CLB werken verschillende vakmensen samen: artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen. Samen met de school zorgt dat team ervoor dat elk kind op school zijn kennis, talenten en vaardigheden zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

Elke erkende school in Vlaanderen werkt samen met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Bij de inschrijving moet jouw school je informeren over het CLB waarmee ze samenwerkt en wat die samenwerking inhoudt. Een CLB kan helpen met:

 • –  Leren en studeren: problemen met lezen, schrijven, leren,  huiswerk maken …
 • –  Schoolloopbaanbegeleiding: vragen bij de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma’s …
 • –  Psychische en sociale problemen: stress, faalangst, pestproblemen, grensoverschrijdend gedrag, spijbelen …
 • –  Preventieve gezondheidszorg: inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht …

Ouders, kinderen, leraren en directies kunnen er gratis terecht bij een team van artsen, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers. Het CLB werkt vraaggestuurd: op vraag van de ouders, school of  leerling. Het CLB heeft ten alle tijden beroepsgeheim, behalve wanneer het leven van een persoon gevaar loopt.

Als ouder kan je altijd zelf om begeleiding vragen.

Vraagt een school om een leerling te begeleiden, dan zal het CLB altijd de toestemming van de ouders vragen. Of van de leerling zelf als die bekwaam is om zelf beslissingen te nemen (vanaf 12 jaar).

Verplicht

De tussenkomst van een CLB is niet verplicht, behalve in 2 situaties:

 • –  Als je kind spijbelt
 • –  Bij sommige medische onderzoeken (verplicht of niet, ouders krijgen in elk geval vooraf informatie over een medisch onderzoek)

Kostprijs

Gratis

Contact

CLB GO! Brasschaat

VCLB AMi1 

VCLB Voor- en Noorderkempen

Provinciaal CLB

CLB per school

CLB GO! Brasschaat

Van Hemelrijcklei 81
2930 Brasschaat
Tel. 03/651.79.11

 • – Gemeenschap basisschool ‘De Brug’ (Sint-Job-In’t-Goor)
 • – Gemeenschap basisschool ‘In’t Groen’ (Sint-Lenaarts)
 • – Leefschool ‘t Zandhofje (Zandhoven)

CLB GO! Brasschaat vestiging Malle

Herentalsebaan 58
2390 Oostmalle
Tel 03/312.18.48

 • – Go! Basisschool ‘Klim Op’ (Sint Antonius)

CLB GO! Brasschaat vestiging Schilde

Kasteeldreef zn
2970 Schilde
03 322 76 96

 • – Basisschool Vennebos (Schilde)

Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding (VCLB AMi 1)

Vestiging Zoersel:
Bethaniënlei 6b
B — 2980 Zoersel
T +32 3 380 38 00
Vestiging Vorselaar:
Mgr. Donchelei 9
B — 2290 Vorselaar
T +32 14 50 74 00

Regio Brecht:

 • – Vrije kleuterschool ‘De Zevensprong’
 • – Vrije kleuter- en lagere school ‘Klavertje 3’
 • – Vrije lagere school Sint-Michielsschool
 • – Gemeentelijke basisschool ‘De sleutelbloem’
 • – Vrije basisschool ‘Leonardusschool’
 • – Gemeentelijke basisschool ‘De Schakel’
 • – Vrije basisschool ‘Maria Middelares’

Regio Zandhoven:

 • – Gemeentelijke basisschool Zandhoven
 • – Gemeentelijk basisschool ‘Klavertje Vier-sel’
 • – Gemeentelijke basisschool ’t Kroontje
 • – Gesubsidieerde basisschool K.L.A.P.ROOS
 • – Vrije basisschool Pulle

Regio Zoersel

 • – Gemeentelijke basisschool ‘De Kiekeboes’
 • – Vrije basisschool ‘Het Pierenbos’
 • – Vrije basisschool ‘Antonius’
 • – Gemeentelijke basisschool ‘Beuk en Noot’

CLB Voor-en Nooderkempen

Vestiging Wijnegem:
Kerkhofstraat 29
2110 Wijnegem
Tel: 03/353.93.91
Vestiging Brasschaat:
De Zwaan 28
2930 Brasschaat
Tel: 03/651.88.85

 • – Vrije basisschool ‘Heilig Hart van Maria Instituut’ (Schilde)
 • – Openluchtschool ‘Sint-Ludgardis’ (Schilde)
 • – Vrije basisschool ‘Wonderwijzer’ (Schilde)
 • – Gemeentelijke lagere school ‘De Wingerd’ (Schilde)
 • – Vrije basisoefenschool Wijnegem
 • – Vrije basisschool ‘Don Bosco’ (Wijnegem)
 • – Gemeentelijke lagere school ‘De Notenlaar’ (Wijnegem)

CLB GO! Antwerpen

Berchem Stadionstraat 1
2600 Berchem
Tel: 03/232 23 82

 • – Kleuterschool ‘Het Notendopje’ (Wijnegem)