Globale individuele ondersteuning

Wat?

Globale Individuele Ondersteuning (GIO) heeft als doel de participatie van jonge kinderen met (een vermoeden van) een handicap in inclusieve contexten -met name het gewoon onderwijs en de kinderopvang- te bevorderen en te versterken. Extra aandacht gaat naar een vlotter verloop van de overgang naar de kinderopvang, de kleuterklas en het eerste leerjaar door enerzijds met het kind aan de slag te gaan en anderzijds de verzorgers/leerkrachten te ondersteunen bij het creëren van een aangepaste context.
GIO is een combinatie van praktische ondersteuning en begeleiding dicht bij het gezin en specifiek voor inclusieve contexten.

Voor wie?

Voor jonge kinderen tussen 0 en 7 jaar met een (vermoeden van) handicap en de betrokken kinderopvang of (kleuter)school. We richten ons op kindjes met autisme, met een verstandelijke, auditieve, visuele of motorische beperking en met een gedrags-of emotionele stoornis.

Door wie?

De Antwerpse thuisbegeleidingsdiensten slaan de handen in elkaar om vanuit hun expertise in alle eerstelijnszones van de provincie Antwerpen en voor alle doelgroepen GIO aan te bieden:

Volgende organisaties helpen je graag verder:

Heder/De kleine Beer

Ganspoel

Het Raster

Kadodder

KOCA

OLO Thuisbegeleiding Op Maat

Praktisch

-beperkte ondersteuning in de opvang of de school (max.30u/jaar)
-gericht op specifieke noden die voortkomen uit de beperking
-In samenwerking met ouders, (inclusieve) kinderopvang, (kleuter)school, CLB en ondersteuningsnetwerken
-volledig gesubsidieerd en kosteloos voor het kind en de betrokken school of kinderopvang
-meer informatie en inschrijving bij één van de thuisbegeleidingsdiensten