Limmerik (Respijthuis Pulderbos)

Respijthuis Limmerik biedt tijdelijk een warme, gezellige thuis aan kinderen met een ernstige chronische aandoening. Met een medische problematiek die zo complex is dat je de zorg voor hen niet zomaar aan niet-professionele derden toevertrouwt. Met ouders zoals u die dag in dag uit paraat staan, maar die af en toe nood hebben aan een time-out om hun batterijen op te laden.

Aanbod

  • •   Kortopvang voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met en ernstige fysische of chronische aandoening.
  • •   Deze kinderen hebben voortdurend nood aan medische en verpleegkundige zorg.
  • •   Limmerik neemt die zorgen tijdelijk over van de mantelzorgers zodat die de kans krijgen even op adem te komen.

Kostprijs

Het verblijf wordt terugbetaald door de mutualiteiten en enkel het remgeld blijft over (+-5,5€ p/d).

Wachtlijst

Tijdens de drukste vakantieperiodes is er soms een wachtlijst.

Contact

  • •   Adres: Kievitslaan 59, 2242 Zandhoven
  • •   Telefoon: 03/466.06.34
  • •   E-mail: info@limmerik.be
  • •   Website: www.limmerik.be