Moeder-Baby-Eenheid (PC Bethaniën)

Moeder&Baby is een behandelcentrum gespecialiseerd in zorg voor zwangere vrouwen en jonge moeders die te kampen hebben met psychische moeilijkheden rondom en na de bevalling. Moeder&Baby is een samenwerkingsproject tussen PZ Bethaniënhuis, de Vlaamse Overheid en therapeuten op zelfstandige basis.

Aanbod

Het therapeutisch aanbod is multidisciplinair en richt zich zowel naar de behandeling van de problemen van de moeder als naar de ondersteuning van de vroege moeder-baby relatie. De behandeling wordt afgestemd op de zorgvraag en kan zowel ambulant, in dagbehandeling als in opname. Meer informatie kan je vinden op onze website.

Openingsuren en aanmelding

Aanmelding kan binnen de kantooruren. Bij crisis kan contact opgenomen worden met het PZ Bethaniënhuis www.pzbethanienhuis.be.

Kostprijs

De kostprijs is afhankelijk van de behandelingsmodule: ambulant, dagbehandeling of opname. Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar onze website.

Contact

Adres Moeder&Baby, PZ Bethaniënhuis, Andreas Vesaliuslaan, 39, 2980 Zoersel
Telefoon Via PZ Bethaniënhuis: 03/3803011

Of rechtreeks via Greet De Ceulaer, verantwoordelijke van de zorgeenheid: 03/3802588

E-mail Greet.de.ceulaer@emmaus.be

Marijs.lenaerts@emmaus.be

Website www.moederbaby.be