Monnikenheide

Monnikenheide wil uitmunten in warme én professionele dienstverlening aan personen met een handicap en hun gezin.

Onze ondersteuning vertrekt vanuit de individuele noden, behoeften en vragen van onze cliënten. De inbreng van de cliënt en zijn of haar netwerk vormt dan ook het vertrekpunt van het ondersteuningsplan van de cliënt. Het geeft de richting aan hoe wonen, werken en vrijetijdsbesteding worden ingevuld. Ook intensieve hulp op verzorgend, (para)medisch, en psychologisch vlak wordt hierbij aangeboden.

We streven er samen naar dat cliënten gelukkig zijn met het leven dat zij leiden. We gaan met hen een oprechte relatie aan en zorgen voor elkaar in een laagdrempelige en onthalende leefgemeenschap. Ons handelen wordt bepaald door ons pedagogisch concept, waarbij kwaliteit van leven nagestreefd wordt via inclusie, emancipatie, planmatig werken en orthopedagogisch handelen.

Aanbod

Ons aanbod aan minderjarigen is

 • •   dagopvang
 • •   logeren/verblijf
 • •   speelpleinwerking
 • •   outreach
 • •   crisisbed -18j
 • •   Een T.O. project vanuit de school

Meerderjarigen kunnen in Monnikenheide terecht voor

 • •   dagopvang in een leefgroep of in ateliers
 • •   logeren/verblijf
 • •   woonondersteuning
 • •   mobiele begeleiding in de vorm van begeleid werken
 • •   outreach

Contact