OLO vzw (Dienst- en begeleidingscentrum Openluchtopvoeding vzw)

Opvoedingswinkel en opvoedingspunten

In de opvoedingswinkel en-punten kunnen ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken terecht voor informatie en advies rond de opvoeding van kinderen en jongeren tussen 0 en 24 jaar. De opvoedingswinkel organiseert ook informatieavonden, vormingen, cursussen en trainingen. Openingsuren Opvoedingswinkel Zoersel: dagelijks van 9u-12u. Opvoedingspunten gemeenten op afspraak.

 • •   Opvoedingswinkel Zoersel: Handelslei 230, 2980 Zoersel
 • •   Telefoon: 03/633 98 98
 • •   E-mail: huiszoersel@olo.be

Breed onthaal en (ped)agogisch adviseren

Elke voormiddag tussen 9u-12u voorzien we in de opvoedingswinkel een breed onthaal dat voor iedereen toegankelijk is. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om een afspraak in te plannen ( één of meerdere afspraken) onder de noemer (ped)agogisch adviseren. Hier kunnen volwassenen en/of opvoedingsverantwoordelijken een handicapspecifieke of opvoedingsspecifieke  vraag stellen waarop dieper kan ingaan worden. Aanbod van de opvoedingswinkel en het pedagogisch adviseren zijn gratis.


Thuisbegeleiding op maat

Thuisbegeleiding Op Maat  verleent opvoedingsondersteuning aan gezinnen met een kind of jongere tussen 0-18 jaar  met (een vermoeden van):

 • •   gedrags- en/of emotionele problemen (bv. ADHD, hechting,…)
 • •   autisme-spectrumstoornis (ASS) (al dan niet in combinatie met een lichte verstandelijke beperking)

Afhankelijk van de hulpvraag van de ouders, wordt bepaald welke soort begeleiding wordt gegeven. De thuisbegeleiding kan variëren:

 • •   In werkvormen:
  • > Ouderbegeleiding
  • > Ouderbegeleiding met een kindtraject
  • > Tandembegeleiding (enkel NRTH)
  • > Specifieke modules ( ouderpraatgroepen, groepsactiviteiten, …)
 • •   In intensiteit: van wekelijkse tot maandelijkse huisbezoeken.

Aanmelden:  telefonisch aanmelden op het nummer 03/ 633 98 99. 

Het aanmeldingsteam bespreekt de aanvraag en geeft ouders of verwijzers binnen de 3 weken een antwoord.


RTH voor volwassenen met een specifieke zorgbehoefte

Deze dienst is er voor volwassenen met een (vermoeden van een) beperking of zorgbehoefte en hun netwerk…

Je kan er terecht voor informatie en advies, individuele ondersteuning (begeleiding op de dienst of aan huis), groepsbegeleiding (praatgroepen) en vorming. Professionelen kunnen bij ons ook terecht voor outreach. Hierbij bieden we vorming en advies voor iedereen die deskundiger wil worden in het omgaan met mensen met een zorgbehoefte.

Een gesprek (begeleiding) kan bij jou thuis of op de dienst plaatsvinden.
Tijdens deze ondersteuning kunnen verschillende zaken aan bod komen:

 • •   je handicap en hoe je er mee kan omgaan
 • •   de organisatie van je dagelijkse leven
 • •   je budget en administratie
 • •   je dagbesteding/werksituatie
 • •   leren zelfstandig wonen
 • •   relaties

Herkenbare zaken? Dan kunnen wij misschien iets voor jou betekenen..

Aanmelden:  telefonisch aanmelden op het nummer 03/ 633 98 99.

Het aanmeldingsteam bespreekt de aanvraag en geeft ouders of verwijzers binnen de 3 weken een antwoord.


MDT De Gids (multidisciplinair team)

De Gids ondersteunt minderjarigen en volwassenen met een zorgvraag die niet-rechtstreeks toegankelijke hulp willen aanvragen. De Gids zal voor minderjarigen een aanvraag via een A-document (aanmelddocument) richten aan de Integrale Toegangspoort, voor meerderjarigen dienen we een multidisciplinair verslag in bij het VAPH, met inbegrip van een Zorgzwaarte Inschaling (ZZI).

Je kan telefonisch aanmelden in de opvoedingswinkel Zoersel: 03/270 06 73

Een medewerker van De Gids maakt een afspraak voor een huisbezoek.