Ter Loke

De opdracht van onze organisatie is huisvesten en begeleiden van 3 verschillende doelgroepen: personen met een lichte tot matige mentale handicap. gezinnen in probleemsituaties, voornamelijk éénoudergezinnen en tienermoeders. gezinnen in probleemsituaties aangemeld via de Bijzondere Jeugdbijstand. Wij realiseren deze opdracht door: residentieel verblijf en begeleiding dagopvang ambulante en mobiele begeleiding (in de IJH spreekt men van mobiele begeleiding als het over thuisbegeleiding gaat, ambulante als de begeleiding in de voorziening doorgaat)

Ter Loke is een privé-initiatief, gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap. Wij trachten altijd volgende waarden te hanteren individuele aandacht waarbij kleinschalige werkvormen belangrijk zijn. geëmancipeerde hulpverlening waarbij wij samen met de jongeren en volwassenen tot oplossingen komen in plaats van dat voor hen te doen. gezinsgericht werken waardoor alle leden van het systeem betrokken worden om tot analyse en oplossing van de problemen te komen. respect voor waarden en normen van anderen. De basis voor onze hulpverlening en begeleiding is fundamenteel respect voor de eigenheid van elke mens, zonder onderscheid te maken tussen ras, godsdienst of cultuur. Ter Loke engageert zich om haar werking in de toekomst kwalitatief verder uit te bouwen en dit in verhouding tot de regionale opvang- en begeleidingsbehoeften.


De Kering

aanbod

In De Kering begeleiden we 36 kinderen, jongeren en hun gezinnen/context. We bieden 4 verschillende modules aan:

 • •   contextbegeleiding
 • •   dagbegeleiding in groep
 • •   verblijf
 • •   contextbegeleiding in functie van autonoom wonen (CBAW). Enkel voor cliënten die eerder al gebruik maakten van andere modules.

Het aanbod wordt gerealiseerd op 2 locaties :

 • •   locatie De Regenboog (Turnhout)
 • •   locatie Scharnier (Zoersel)

Contact

Adres: Sporkenlaan 68, 2980 Zoersel

Telefoon: 03/312 06 76 (Verblijf en Dagbegeleiding) en 03/500 10 12 (Contextbegeleiding)

E-mail: scharnier@terloke.be

Website: www.terloke.be


De Want

Aanbod

De Want is een multifunctionele unit van vzw Ter Loke, sector Bijzondere Jeugdbijstand, gelegen in Oostmalle. De naam ‘De Want’ staat voor Werken Aan een Nieuwe Toekomst. Het team van De Want begeleidt jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar waar zich thuis probleemsituaties in de opvoeding voordoen. Wij kunnen in het totaal 21 jongeren en hun gezinnen of context begeleiden. De Want biedt de modules mobiele contextbegeleiding, dagbegeleiding in groep, verblijf en crisisverblijf aan. De Want werkt met structurele thuismomenten. Eén maal per maand voorzien wij twee oefendagen tijdens het gesloten weekend. Bijkomend zijn er een week tijdens de kerst- en paasvakantie en twee weken in de zomervakantiemaanden waarin de jongeren in hun context zullen verblijven. Deze contextmomenten kunnen in overleg verder uitgebreid worden Binnen het begeleidingstraject dat de jongere en zijn context aflegt, is er de mogelijkheid om te schakelen tussen de verschillende modules. Op die manier trachten we continuïteit en flexibiliteit te bieden om zo hulpverlening op maat te realiseren.

Contact

Adres: Blijkerijstraat 77, 2390 Malle

Telefoon: 03/320 96 90 (Verblijf en Dagbegeleiding) en 03/320 96 92 (Contextbegeleiding)

Website: www.terloke.be


Aanmelden

Aanmeldingen laagintensieve en breedsporige contextbegeleiding

 • •   Aline Maes
  •   aline.maes@terloke.be
  •   014/47.03.98
  •   meer info: www.terloke.be

Meer informatie over Rechstreeks Toegankelijke Jeugdhulp (RTJ)

Het Intersectoraal Infopunt Contextbegeleiding biedt ondersteuning aan hulpverleners bij vragen omtrent de verschillende vormen van rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (RTJ) in de provincie Antwerpen (regio Antwerpen en Turnhout) en dit over de sectoren heen (VAPH, JWZ, CKG, CAW, CGG, … ):

 • •   Welk aanbod is het meest geschikt voor mijn hulpvraag?
  •   Welke diensten bieden welke modules aan?
  •   Hoe dien ik aan te melden bij een bepaalde dienst?
  •   Wat zijn de werkingsgebieden van de verschillende diensten?

Het Infopunt is bereikbaar op volgende momenten:

 • •   Dinsdag van 14u tot 17u
 • •   Donderdag en vrijdag van 9u tot 12u.
 • •   Telefoonnummer: 03 320 96 96
 • •   Mail: infopunt.contextbegeleiding@terloke.be