Autisme chat

Autisme chat

Geplaast on 27th juni 2019 door hvhkzoersel

Kreeg je zelf de diagnose en zit je met vragen of bots je op moeilijkheden? Heb je opvoedingsvragen rondom je kind met autisme? Wil je graag kwijt wat je moeilijk valt in de relatie met je kind, partner, broer of zus met autisme? Je kan altijd terecht bij de Autisme Chat. Dit is een gratis […]

Lees verder

Kruispunt Voorkempen (+16 jaar)

Geplaast on 24th juni 2019 door hvhkzoersel

Kruispunt Voorkempen is een samenwerking tussen verschillende partners: Kadodder, OC Clara Fey, CAW Antwerpen en PC Bethanië. Het team staat klaar als eerste hulplijn voor jongeren met psychische en sociale problemen.                   Waarvoor kan je terecht? Je maakt je zorgen of zit met vragen over jezelf, je relatie, […]

Lees verder

Kinderbijslag wordt Groeipakket

Geplaast on 21st januari 2019 door hvhkzoersel

Vanaf 1 januari 2019 neemt Vlaanderen de uitbetaling van de kinderbijslag over. De kinderbijslag wordt omgevormd en heet voortaan het Groeipakket. Het Groeipakket is het geheel van financiële tegemoetkomingen dat de Vlaamse overheid voorziet voor elk kind in elk gezin. Het geeft gezinnen maximaal de kans elk kind te laten groeien en zich zo volledig […]

Lees verder

Limmerik (Respijthuis Pulderbos)

Geplaast on 5th juli 2017 door hvhkzoersel

Respijthuis Limmerik biedt tijdelijk een warme, gezellige thuis aan kinderen met een ernstige chronische aandoening. Met een medische problematiek die zo complex is dat je de zorg voor hen niet zomaar aan niet-professionele derden toevertrouwt. Met ouders zoals u die dag in dag uit paraat staan, maar die af en toe nood hebben aan een […]

Lees verder

DVC Sint-Jozef

Geplaast on 5th juli 2017 door hvhkzoersel

DVC Sint-Jozef biedt eenvoudige en gespecialiseerde diensten voor mensen met (een vermoeden van) een beperking. Samen met jou en je naaste omgeving realiseren we een zorgaanbod waarin jij centraal staat. We bieden een breed palet aan ondersteuningsvormen. Welke ondersteuningsvorm jij kiest en hoe je deze onderling al dan niet combineert, is volledig jou keuze! We […]

Lees verder

Monnikenheide

Geplaast on 5th juli 2017 door hvhkzoersel

Monnikenheide wil uitmunten in warme én professionele dienstverlening aan personen met een handicap en hun gezin. Onze ondersteuning vertrekt vanuit de individuele noden, behoeften en vragen van onze cliënten. De inbreng van de cliënt en zijn of haar netwerk vormt dan ook het vertrekpunt van het ondersteuningsplan van de cliënt. Het geeft de richting aan […]

Lees verder

DOPPA (dienst ondersteuningsplan provincie Antwerpen)

Geplaast on 5th juli 2017 door hvhkzoersel

DOPPA helpt een persoon (0 tot 65 jaar) met een (vermoeden van een) handicap en personen uit zijn omgeving door ondersteuningsnoden te verhelderen en een ondersteuningsplan op te stellen. DOPPA zoekt mee bij het vinden van antwoorden op de vraag “welke hulpverlening past het best bij jou en je netwerk, op dit moment en in jouw specifieke situatie?”. Een medewerker van […]

Lees verder

Ter Loke

Geplaast on 5th juli 2017 door hvhkzoersel

De opdracht van onze organisatie is huisvesten en begeleiden van 3 verschillende doelgroepen: personen met een lichte tot matige mentale handicap. gezinnen in probleemsituaties, voornamelijk éénoudergezinnen en tienermoeders. gezinnen in probleemsituaties aangemeld via de Bijzondere Jeugdbijstand. Wij realiseren deze opdracht door: residentieel verblijf en begeleiding dagopvang ambulante en mobiele begeleiding (in de IJH spreekt men […]

Lees verder

JAC+

Geplaast on 5th juli 2017 door hvhkzoersel

JAC Plus is een dynamisch en laagdrempelig hulp- en dienstverleningscentrum. We bieden zorg op maat voor jongeren tussen 12 en 25 jaar en hun omgeving.  We kiezen hierbij voor een vroegtijdige en emancipatorische aanpak.  JAC Plus richt zich pro-actief naar jongeren die vatbaar zijn voor maatschappelijke uitsluiting en ontankering.  We doen hierbij een appel op […]

Lees verder

OLO vzw (Dienst- en begeleidingscentrum Openluchtopvoeding vzw)

Geplaast on 24th mei 2017 door hvhkzoersel

Opvoedingswinkel en opvoedingspunten In de opvoedingswinkel en-punten kunnen ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken terecht voor informatie en advies rond de opvoeding van kinderen en jongeren tussen 0 en 24 jaar. De opvoedingswinkel organiseert ook informatieavonden, vormingen, cursussen en trainingen. Openingsuren Opvoedingswinkel Zoersel: dagelijks van 9u-12u. Opvoedingspunten gemeenten op afspraak. •   Opvoedingswinkel Zoersel: Handelslei 230, 2980 […]

Lees verder

CGG VAGGA

Geplaast on 24th mei 2017 door hvhkzoersel

CGG Vagga vzw (vereniging Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Antwerpen) is een centrum voor geestelijke gezondheidszorg dat gespecialiseerde, ambulante behandeling biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen met ernstige psychische problemen of stoornissen. Aanbod Vagga… •   Is gespecialiseerd in ambulant(e) onderzoek en behandeling van ernstige psychische en psychiatrische problemen •   Werkt enkel op afspraak. Cliënten kunnen […]

Lees verder

CLB

Geplaast on 24th mei 2017 door hvhkzoersel

Aanbod CLB staat voor het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Elke school in Vlaanderen werkt samen met zo’n centrum. Ouders, leraren, directies en ook de kinderen of jongeren zelf kunnen er terecht voor informatie, hulp en begeleiding. In een CLB werken verschillende vakmensen samen: artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen. Samen met de school zorgt dat team […]

Lees verder

Moeder-Baby-Eenheid (PC Bethaniën)

Geplaast on 27th januari 2017 door hvhkzoersel

Moeder&Baby is een behandelcentrum gespecialiseerd in zorg voor zwangere vrouwen en jonge moeders die te kampen hebben met psychische moeilijkheden rondom en na de bevalling. Moeder&Baby is een samenwerkingsproject tussen PZ Bethaniënhuis, de Vlaamse Overheid en therapeuten op zelfstandige basis. Aanbod Het therapeutisch aanbod is multidisciplinair en richt zich zowel naar de behandeling van de […]

Lees verder

KADODDER

Geplaast on 5th januari 2017 door hvhkzoersel

KADODDER is  de Vroeg- en thuisbegeleidingsdienst voor personen met een ontwikkelingsrisico of een verstandelijke beperking, in de provincie Antwerpen. Ze begeleiden kinderen, jongeren en volwassenen. Kadodder biedt geen therapie, maar ondersteunt ouders, kinderen, jongeren en volwassenen in hun zoektocht naar antwoorden. De begeleidingen gebeuren hoofdzakelijk aan huis en richten zich tot het ganse gezin. De frequentie […]

Lees verder

Het Raster Kempen

Geplaast on 5th januari 2017 door hvhkzoersel

Aanbod Het raster biedt individuele begeleiding van gezinnen met kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met (vermoeden van) autisme. Na aanmelding kan een individuele begeleiding worden opgestart. Afhankelijk van de nood wordt een begeleidingsmodule gekozen.   Het Raster biedt  daarnaast verschillende vormen van groepsbegeleiding aan. Er bestaat een programma voor ouders, voor grootouders, […]

Lees verder

OCMW

Geplaast on 8th december 2016 door hvhkzoersel

Wat Bij het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van uw gemeente kunt u terecht wanneer u geldzorgen of andere tekorten hebt. De sociale dienst onderzoekt samen met u op welke manier zij u het best kunnen helpen of begeleiden. OCMW’s zijn per gemeente ingericht. Ze bieden onder meer volgende financiële dienstverlening: –  Hebt u geen […]

Lees verder

Huisartsen

Geplaast on 8th december 2016 door hvhkzoersel

Brecht Wachtdienst Brecht: Tel: 0900 10 512 http://www.mediwacht.be/MDWonline/Publiek/Wachtdiensten/Wacht.aspx?wd=HaveB&gm=0 Huisartsen: Praktijknaam Naam van dokter(s) Adres Website Paradocs huisartsenpraktijk   – Dr. Saison Sonja – Dr. Goris Dieter  Molenheiken 7 03/291.02.20  http://www.paradocs.be/index.php   Huisartspraktijk Bonne Johan   – Dr. Johan Bonne – Dr. Daem Anna Maria  Lessuisstraat 91 03/313.08.18      Praktijk dr. Geysenbergh   – Dr. […]

Lees verder

CKG Het Open Poortje

Geplaast on 7th december 2016 door hvhkzoersel

Het Open Poortje begeleidt gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar, waar pedagogische (en andere) problemen het welzijn in het gezin ondermijnen. Via thuisbegeleiding, groepsgerichte trainingsmodules of residentiële opvang van de kinderen probeert Het Open Poortje het gezinswelzijn te herstellen. Het Open Poortje heeft een erkenning onder K&G en onder Jongerenwelzijn. aanbod Thuisbegeleiding Er zijn verschillende […]

Lees verder

Landelijke Kinderopvang Stekelbees (buitenschoolse opvang)

Geplaast on 8th november 2016 door hvhkzoersel

Landelijke Kinderopvang Stekelbees biedt buitenschoolse kinderopvang opvang aan schoolgaande kinderen voor en na schooltijd en tijdens vakantieperioden. Een overzicht van de verschillende initiatieven kan u hieronder terugvinden. Locaties, contact en openingsuren Brecht 2960 Brecht Mudaeusstraat 6 03 313 98 27 LKbrecht@LandelijkeKinderopvang.be Zandhoven  2240 Zandhoven Beggard 4 03 464 22 47 LKzandhoven@LandelijkeKinderopvang.be Zoersel 2980 Zoersel Achterstraat […]

Lees verder

Kinderopvang (0 tot 3 jaar)

Geplaast on 8th november 2016 door hvhkzoersel

Kinderopvang (0 – 3 jaar) wordt georganiseerd door verschillende initiatieven groepsopvang (kinderdagverblijven) en gezinsopvang (onthaalmoeders). Hieronder kan je het aanbod per gemeente terugvinden. Groepsopvang en gezinsopvang Brecht Een overzicht van alle initiatieven vind je hier terug. Schilde Een overzicht van alle initiatieven vind je hier terug. Wijnegem Een overzicht van alle initiatieven vind je hier […]

Lees verder

Vroedvrouwen

Geplaast on 8th november 2016 door hvhkzoersel

Een vroedvrouw biedt ondersteuning en begeleiding van moeder en baby bij: ⇒  opvolging en verzorging van de moeder voor, tijdens en na de geboorte (controle van de groei en ligging van de baby, begeleiding borstvoeding, controleren van  bloedverlies, bloeddruk en andere parameters, medische opvolging, begeleiding bij miskraam, …) ⇒  Opvolging en verzorging van de baby […]

Lees verder

Kind en Gezin (consultatiebureau)

Geplaast on 8th november 2016 door hvhkzoersel

Aanbod Kind en Gezin biedt preventieve gezinsondersteuning aan voor alle jonge gezinnen met kinderen van 0 tot 3 jaar (met een eventuele uitbreiding tot 6 jaar). Kind en gezin bezoekt (meestal) alle jonge ouders op de materniteit. Medewerkers van Kind en Gezin brengen aan alle ouders thuis één of meerdere bezoekjes, doen de gehoortest en ontvangen kindjes met hun […]

Lees verder

Opvoedingspunten en Opvoedingswinkel

Geplaast on 4th november 2016 door hvhkzoersel

Het opvoedingspunt is een plek waar je terechtkan met kleine of grote vragen over de opvoeding van kinderen en jongeren. Want daar zit iederéén toch wel eens mee? “Mijn baby slaapt ’s nachts nog altijd niet door… Hoe pak ik driftbuien aan?  Vanaf wanneer kan zakgeld, en is dat eigenlijk wel nodig?  Mijn kind wordt gepest, […]

Lees verder

Revalidatiecentrum Pulderbos

Geplaast on 3rd november 2016 door hvhkzoersel

In Pulderbos kunnen 96 kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar terecht voor intensieve revalidatie. Het revalidatiecentrum beschikt over een epilepsiecentrum, een afdeling voor respiratoire revalidatie en een afdeling voor neurologische revalidatie. We behandelen kinderen met epilepsie, (chronische) respiratoire aandoeningen en bijkomende problemen, niet-aangeboren hersenletsel, ruggenmergletsel, cerebrale parese, perifeer neurogeen of myogeen lijden. Pulderbos […]

Lees verder

Kraamzorg

Geplaast on 20th oktober 2016 door hvhkzoersel

Het krijgen van een kind is best een overweldigende gebeurtenis en in de periode na de bevalling kan een helpende hand in het huishouden en bij de zorg voor je kind welkom zijn. Wat Kraamzorg is een kortdurende en professionele hulp die onmiddellijk na het ziekenhuisverblijf of na de bevalling thuis start. Speciaal opgeleide kraamverzorgenden komen u […]

Lees verder