Opvolging zwangerschap en geboorte

Zwangerschap en geboorte

Ben je zwanger? Proficiat! De zwangerschap is een bijzondere periode met de geboorte als hoogtepunt. Raadpleeg zeker je huisarts die je de nodige informatie en doorverwijzingen kan bezorgen. Ook hieronder vind je heel wat partners terug die je kunnen informeren en ondersteunen.

 

informatie en vragen over de zwangerschap en bevalling

Algemene informatie kan je terugvinden op de website van Kind en Gezin (zwangerschap en geboorte). Heb je nog vragen, twijfels of wil je je graag verder informeren, kan je bij volgende partners terecht:

 

Vroedvrouwen

Gynaecologen (AZ Sint Jozef Malle)

Expertisecentrum Kraamzorg (ECK) De Kraamvogel


Opvolging en medische controles

Het is aangewezen om de zwangerschap regelmatig op te laten volgen door een huisarts of vroedvrouw. Ook de gynaecoloog zal op verschillende tijdstippen de nodige controles uitvoeren en de ontwikkeling van het kindje opvolgen. Gemiddeld kom je bij een eerste zwangerschap op 10 prenatale consultaties waarbij o.a. een echografie wordt genomen, de groei, ligging en harttonen van het kindje worden gecontroleerd, alsook controle van het gewicht, bloeddruk en samenstelling van de urine van de moeder. Ook kan de arts en gynaecoloog u meer informatie de nodige vaccinaties toedienen.

Huisartsen

Vroedvrouwen

Gynaecologen (AZ Sint Jozef Malle)

Expertisecentrum Kraamzorg (ECK) De Kraamvogel


De geboorte

De geboorte is hét moment waar je naar toe leeft, maar kan ook heel wat vragen met zich meebrengen. Door je te informeren over het verloop, hoe om te gaan met de pijn en borstvoeding, … kan je mogelijk de nodige rust brengen. Het is belangrijk om alle vragen waar je mee zit te stellen aan je vroedvrouw, arts of gynaecoloog.

 

Naast de emotionele en lichamelijke veranderingen tijdens de zwangerschap, dien je ook nog aan tal van praktische zaken te denken. Een handig overzicht kan je terugvinden op de website van Kind en Gezin (de geboorte voorbereiden). Kind en Gezin heeft een handig lijstje gemaakt met een aantal zaken waaraan te denken na de geboorte.

Huisartsen

Vroedvrouwen

Gynaecologen (AZ Sint Jozef Malle)

Bij volgende partners kan je terecht voor meer informatie over de geboorte:

 

TIP: Start ook tijdig met de zoektocht naar kinderopvang!


Geestelijke gezondheid

In de  periode voor of na de bevalling  verwacht je dat je gezin gelukkig is met de baby. In de realiteit is het vaak anders en kan de “roze wolk” plaats maken voor twijfels of angsten.  Dit is niet abnormaal! De fysieke, psychische  en relationele veranderingen maken je kwetsbaar. Verder kan er een slaaptekort ontstaan omwille van de onderbroken nachten en te weinig nachtrust.

Blijf niet zitten met sombere gevoelens, maar praat erover met je partner of een andere vertrouwenspersonen. Zit je in een neerwaartse spiraal? Neem dan zeker contact op met je huisarts of vroedvrouw. Ze kunnen je doorverwijzen naar geschikte ondersteuning of begeleiding.

Voor gespecialiseerde ondersteuning en begeleiding kan je contact opnemen met  Moeder-Baby (PZ Bethaniën).


Kraamzorg

Na de bevalling kan een helpende hand in het huishouden en bij de zorg voor je kind welkom zijn. Verschillende organisaties bieden kraamzorg aan en dit wordt (gedeeltelijk) terugbetaald door het ziekenfonds. Maak tijdig een afspraak (vanaf de 5-6e zwangerschapsmaand) om de ondersteuning na de geboorte vlot op te starten. Kraamzorg kan reeds prenataal opgestart worden bij risicozwangerschappen vanaf  3 maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum.