Lagere school (kind)

Lagere scholen

De meeste kinderen stappen over van de kleuterschool naar de lagere school als ze 6 jaar zijn. Meer precies: op 1 september van het kalenderjaar waarin ze 6 worden. Dat is ook de leeftijd waarop de leerplicht begint. Ook de weinige kinderen die geen kleuteronderwijs volgden, starten dan meestal de lagere school.

Volgende scholen kan je terugvinden in je buurt:

Scholen Brecht

Scholen Schilde

Scholen Wijnegem

Scholen Zandhoven

Scholen Zoersel


Schoolrijp?

Je kind is schoolrijp als het de kennis, vaardigheden en houdingen bezit die nodig zijn om goed te kunnen starten met lezen, schrijven en rekenen. Schoolrijpheid is een voorwaarde tot succes in het lager onderwijs. In veel scholen test het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) de schoolrijpheid van de kinderen.

Als je kind een aantal vaardigheden nog niet genoeg beheerst, is dat niet meteen een reden tot ongerust­heid. Maar je kan signalen beter ernstig nemen. Spreek erover met de leerkracht van je kind.