Naar school (kleuter)

Naar de kleuterklas

Wanneer kan je instappen?

Alle kinderen tussen 2,5 en 3 jaar mogen starten in de kleuterklas. Je twijfelt of je kind daar klaar voor is? Ga op bezoek in de kleuterschool en praat met de juf of meester. Scholen organiseren vaak afzonderlijke klasjes voor kleuters tussen 2,5 en 3 jaar. In zo’n instapklasje kan een kinderverzorgster meehelpen en is er extra aandacht voor de noden van een instappertje. Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op een van de volgende 7 instapdata naar de kleuterschool:

  • De 1ste schooldag na elke schoolvakantie:  na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie
  • De 1ste schooldag van februari
  • De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag

Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag het al vanaf die dag naar school. Voor kinderen van 3 jaar gelden de instapdata niet. Zij kunnen op elke schooldag starten in de kleuterklas.


Kleuterschool in je buurt

Scholen Brecht

Scholen Schilde

Scholen Wijnegem

Scholen Zandhoven

Scholen Zoersel


Inschrijven

Vergeet niet om je kind vooraf en tijdig in te schrijven tijdens de inschrijvingsperiode van de school. Vraag al een eerste keer informatie aan de school als je kind 9 of 10 maanden is.


Zindelijk?

Als je kleuter 2,5 jaar is maar nog niet zindelijk, mag hij toch naar de kleuterschool. De school mag jou natuurlijk wel informeren over het belang van zindelijkheidstraining, en met je overleggen wat de mogelijkheden zijn.

Zindelijkheidstraining is jouw verantwoordelijkheid als ouder, maar weet ook dat elk kind op zijn eigen tempo ontwikkeld. Leg dus niet te veel druk op je kind moest het na enkele weken nog steeds niet lukken. Kinderen worden gemiddeld zindelijk ergens tussen 2 en 3,5 jaar. Wil je starten met zindelijkheidstraining en weet je niet hoe eraan te beginnen? In het opvoedingspunt van je gemeente of de opvoedingswinkel in Zoersel helpen ze je graag verder. Met vragen kan je ook terecht bij  Consultatiebureau Kind en Gezin.


Buitengewoon onderwijs

In het buitengewoon kleuteronderwijs kan een kind vanaf 2,5 jaar naar school. Er zijn geen instapdata. Om je kind in te schrijven heb je wel een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs nodig. Daar staat in welk type onderwijs het beste bij je kleuter past.


Meer informatie

Voor algemene informatie kan je terecht op de website van Onderwijs Vlaanderen (kleuterklas). Stel ook gerust je vragen aan de juf of meester. Met andere opvoedingsvragen kan je terecht  bij de pagina Opvoedingsvragen.