Dag van de rechten van het kind

Juist 28 jaar geleden, op 20 november 1989, werd het ‘Internationaal Verdrag over de Rechten van het Kind’ aangenomen door de Verenigde Naties (VN). Elk jaar staan we op de verjaardag van dit verdrag even  stil bij de kinderrechten en het belang ervan. Met de ondertekening van dit verdrag beloven alle landen erop toe te zien dat kinderrechten in hun land toegepast worden. 

Wat zijn kinderrechten?

Kinderen vormen een kwetsbare groep in onze samenleving. Daarom besloot men een verdrag te maken waarin alle universele rechten van het kind gebundeld worden. Met uitzondering van twee landen ondertekenden alle landen ter wereld dit kinderrechtenverdrag. Zo hebben kinderen en jongeren (tot 18 jaar) bijvoorbeeld recht op privacy, bescherming, een eigen mening, een gezin, onderwijs,… (hier vind je ze allemaal terug). Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen rijk of arm of hoe je eruit ziet.

Wat is er zo belangrijk aan kinderrechten?

Het is belangrijk dat kinderen gehoord en beschermd worden. Als minderjarige ben je afhankelijk van volwassenen en kan of mag je nog niet zelfstandig beslissingen nemen. Het kinderrechtenverdrag zorgt ervoor dat volwassenen, organisaties, bedrijven en overheden zich aan een aantal afspraken moeten houden. Zo weet je als ouder, maar ook als kind of jongere waar je recht op hebt. Het is met andere woorden belangrijk te weten wat je rechten zijn en of er je onrecht wordt aangedaan. Wanneer je onrecht wordt aangedaan kun je opkomen voor je eigen rechten.

Bij welke organisaties kan ik terecht?

Er zijn vele organisaties die zich dagelijks inzetten voor de rechten van het kind. Unicef is één van de belangrijkste organisaties. Zij kijken erop toe dat in alle landen de kinderrechten worden uitgevoerd. Door middel van projecten en samenwerkingen met andere organisaties proberen zij de kinderrechten in verscheidene landen te verbeteren en kinderen beter te beschermen.

In Vlaanderen heb je de organisatie Kinderrechtencommissariaat dat er op toeziet dat Vlaanderen zich houdt aan de kinderrechten. Ze hebben een speciale klachtenlijn waar kinderen, volwassenen en professionals terechtkunnen als ze in aanraking komen met onrecht tegenover kinderen.

Bij de organisatie ’t Zitemzo kan je informatie vragen in verband met kinderrechten. Dit kun je anoniem doen en je kan er als kind, ouder, leerkracht en professional informatie verzamelen. Op de site vind je leuke brochures (op maat gemaakt) met alle kinderrechten in samengebundeld.