Extra steun voor gezinnen met inkomensverlies door coronacrisis

Gezinnen die het financieel zwaar hebben en een inkomensverlies hadden van minstens 10% door de coronacrisis, kunnen eenmalig een extra ondersteuning krijgen van 120 euro via het Groeipakket. Je kan de COVID-19-toeslag aanvragen bij je uitbetaler van het groeipakket van 15 juni tot en met 31 oktober.

De toeslag is er voor gezinnen:

  • met kinderen die een Groeipakket ontvangen;
  • én die door de coronacrisis in maart, april, mei of juni een inkomensverlies van minstens 10% hebben in vergelijking met de maand januari of februari 2020;
  • én waarbij het gezinsinkomen onder de inkomensgrens van 2.213,30 euro ligt.
  • Meer info vind je hier.