Begeleiding en hulpverlening

Begeleiding en hulpverlening

De ontwikkeling loopt bij elk kind op een ander tempo. Verschillende factoren spelen hierbij een rol, zoals aanleg, omgeving, aanmoediging, … Het is normaal dat de ontwikkeling bij elk kind anders loopt. Toch is belangrijk om aandachtig te zijn voor problemen in de ontwikkeling zodat er tijdig ondersteuning kan geboden worden. Problemen kunnen zich op verschillende domeinen in de ontwikkeling van het kind voordoen: fijne en grove motoriek, persoonlijkheid en gedrag, zintuigen, verstandelijk, …

Voor algemene informatie verwijzen we je graag door naar de website van Kind en Gezin (ontwikkeling) die specifieke informatie rond problemen in de ontwikkeling bundelt. Hieronder kan je terugvinden bij welke organisaties je in je buurt terecht kan.


Controle en opvolging

Wanneer de ontwikkeling anders loopt dan verwacht, zorgt dit vaak voor ongerustheid. Dit zijn niet altijd signalen van een ontwikkelingsstoornis, maar het is wel belangrijk om het probleem tijdig te onderzoeken. Dit kan bijvoorbeeld door een huisarts, kinderarts of arts of verpleegkundige van het consultatiebureau Kind en Gezin.

Huisartsen

Vroedvrouwen


Specifieke hulp- en begeleidingsdiensten

Hieronder kan je specifieke begeleidingsdiensten terugvinden die elk hun eigen specialisatie en aanpak hebben:


Het Raster Kempen biedt begeleiding aan gezinnen en kinderen met (een vermoeden van) autisme.


Thuisbegeleiding op maat biedt laag- en hoogintensieve thuisbegeleiding. Ze geeft opvoedingsondersteuning aan gezinnen met een kind of jongere van 0 tot 18 jaar met een (vermoeden van) een gedrags- of emotionele stoornis.


Globale Individuele Ondersteuning
Samen met ouders en begeleiders in de opvang, of de (kleuter)leerkracht bekijken we wat er nodig is aan ondersteuning om je kind op een kwalitatieve manier op te vangen en zijn ontwikkeling te stimuleren. GIO is een combinatie van praktische ondersteuning en begeleiding.


RTH-begeleiding biedt rechtstreeks toegankelijke dienstverlening voor gezinnen met kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met (een vermoeden van) een gedrags- of emotionele stoornis of autisme. Men kan er terecht voor vragen rond vorming, informatie, consult, training, oudergroepen en ondersteuning.


Kadodder biedt thuisbegeleiding aan baby’s en kleuters met een ontwikkelingsstoornis en/of kinderen met een verstandelijke beperking (en het gezin).


De Kleine Beer (DVC Sint-Jozef) biedt ondersteuning, opvolging en begeleiding aan kinderen (0-3) met een moeilijke start (risicobaby’tjes en ex-prematuurtjes) waarbij de ontwikkeling anders en/of vertraagd verloopt of met ernstige medische aandoeningen waardoor de ontwikkeling in gevaar komt (hartafwijkingen, slokdarmafwijkingen, stofwisselingsziekten …).


CKG Het Open Poortje biedt thuisbegeleiding (gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar) om het gezinswelzijn te herstellen wanneer pedagogische en andere problemen het welzijn van een gezin ondermijnen (moeilijke gezinssituatie, opvoedkundige problemen, …) .


MDT De Gids richt zich naar minderjarigen en jongvolwassenen met een zorgvraag die gebruik willen maken van niet-rechtstreekse hulpverlening (minderjarigen via de Toegangspoort) of zich willen inschrijven bij het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)