Begeleiding en hulpverlening (jongeren)

Begeleiding en hulpverlening

De ontwikkeling loopt bij elk kind op een ander tempo. Verschillende factoren spelen hierbij een rol, zoals aanleg, omgeving, aanmoediging, … Het is normaal dat de ontwikkeling bij elk kind anders loopt. Toch is belangrijk om aandachtig te zijn voor problemen in de ontwikkeling zodat er tijdig ondersteuning kan geboden worden. Problemen kunnen zich op verschillende domeinen in de ontwikkeling van het kind voordoen: fijne en grove motoriek, persoonlijkheid en gedrag, zintuigen, verstandelijk, …


Controle en opvolging

Wanneer de ontwikkeling anders loopt dan verwacht, zorgt dit vaak voor ongerustheid. Dit zijn niet altijd signalen van een ontwikkelingsstoornis, maar het is wel belangrijk om het probleem tijdig te onderzoeken. Dit kan bijvoorbeeld door een huisarts, kinderarts, schoolarts of CLB.


Specifieke hulp- en begeleidingsdiensten

Hieronder kan je specifieke begeleidingsdiensten terugvinden die elk hun eigen specialisatie en aanpak hebben:

Het Raster Kempen biedt begeleiding aan gezinnen en kinderen met (een vermoeden van) autisme.


Thuisbegeleiding op maat biedt laag- en hoogintensieve thuisbegeleiding. Ze geeft opvoedingsondersteuning aan gezinnen met een kind of jongere van 0 tot 18 jaar met een (vermoeden van) een gedrags- of emotionele stoornis.


RTH-begeleiding biedt rechtstreeks toegankelijke dienstverlening voor gezinnen met kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met (een vermoeden van) een gedrags- of emotionele stoornis of autisme. Men kan er terecht voor vragen rond vorming, informatie, consult, training, oudergroepen en ondersteuning.


MDT De Gids richt zich naar minderjarigen en jongvolwassenen met een zorgvraag die gebruik willen maken van niet-rechtstreekse hulpverlening (minderjarigen via de Toegangspoort) of zich willen inschrijven bij het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap).


Monikkenheide wil een professionele dienstverlening aanbieden aan personen met een handicap en hun gezin. Zowel  voor minder- als meerderjarigen is er een aanbod (dagopvang, verblijf, speelpleinwerking, outreach, …)


DOPPA (Dienst Ondersteuningsplan Provincie Antwerpen) helpt personen (0 tot 65 jaar) met een (vermoeden van een) handicap en personen uit zijn omgeving door ondersteuningsnoden te verhelderen en een ondersteuningsplan op te stellen. DOPPA zoekt mee bij het vinden van antwoorden op de vraag “welke hulpverlening past het best bij jou en je netwerk, op dit moment en in jouw specifieke situatie?”.


Limmerik (Respijthuis Pulderbos) biedt kortopvang voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met en ernstige fysische of chronische aandoening. Limmerik neemt die zorgen tijdelijk over van de mantelzorgers zodat die de kans krijgen even op adem te komen.


Intersectoraal Infopunt Contextbegeleiding?

Het Intersectoraal Infopunt Contextbegeleiding biedt ondersteuning aan hulpverleners bij vragen omtrent de verschillende vormen van rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (RTJ) in de provincie Antwerpen (regio Antwerpen en Turnhout) en dit over de sectoren heen (VAPH, JWZ, CKG, CAW, CGG, … ):

  • Welk aanbod is het meest geschikt voor mijn hulpvraag?
  • Welke diensten bieden welke modules aan?
  • Hoe dien ik aan te melden bij een bepaalde dienst?
  • Wat zijn de werkingsgebieden van de verschillende diensten?

Het Infopunt is bereikbaar op volgende momenten: