OCMW

Wat

Bij het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van uw gemeente kunt u terecht wanneer u geldzorgen of andere tekorten hebt. De sociale dienst onderzoekt samen met u op welke manier zij u het best kunnen helpen of begeleiden.

OCMW’s zijn per gemeente ingericht. Ze bieden onder meer volgende financiële dienstverlening:

  • –  Hebt u geen inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een bestaansminimum of leefloon.
  • –  Is uw inkomen ontoereikend? Dan kunt u in aanmerking komen voor bijkomende financiële steun, na sociaal onderzoek.
  • –  Het OCMW kan in bepaalde gevallen ook voorschotten toekennen op bijvoorbeeld onderhoudsgelden.

Verder kan het OCMW hulp bieden om uw budget beter te beheren of kan u er terecht voor  thuisdiensten of andere begeleiding.

Nog vragen of twijfels? Spring gerust binnen bij het OCMW van je gemeente. Hieronder kan je terugvinden wanneer je er terecht kan.

Contact

OCMW Brecht

OCMW Schilde

OCMW Wijnegem

OCMW Zandhoven

OCMW Zoersel