Extra voor professionals

Krachtlijnen 2030 | Huis van het Kind Voorkempen

In het licht van de nieuwe beleidsperiode en de vorming van de gemeentelijke meerjarenplannen (2020-2025), hebben wij als Huis van het Kind Voorkempen (Brecht, Schilde, Wijnegem, Zoersel en Zandhoven) enkele krachtlijnen geformuleerd die we in de toekomst willen verwezenlijken. Deze zijn mede voortgekomen uit het partneroverleg van 4 april 2019, waarbij gepeild werd naar de verwachtingen vanuit het werkveld. De krachtlijnen zijn opgebouwd rond 8 levensdomeinen, meer bepaald: onderwijs, gezondheid, kinderopvang, geestelijk welbevinden, sociale cohesie & vrije tijd, kinderarmoede, opvoedingsondersteuning en tot slot jeugdhulp. Elk domein wordt vanuit een ruim toekomstperspectief bekeken, waardoor we de streeftermijn hebben opgetild naar 2030. Onze krachtlijnen, die we in een mooie brochure hebben gegoten, hebben dan ook de naam “Krachtlijnen 2030” gekregen.

 

Wij nodigen jullie graag uit om deze brochure “Krachtlijnen 2030” door te nemen en vervolgens bij te dragen aan een sterk lokaal netwerk, zodat ieder kind kan opgroeien in een omgeving waar mogelijkheden worden gecreëerd om zich te ontplooien, en ouders worden bijgestaan.

Veel leesplezier!

Brochure KRACHTLIJNEN 2030 Huis van het Kind Voorkempen


Partneroverleg 4 april 2019

Op 4 april 2019 willen we opnieuw alle partners samen brengen op het partneroverleg. De voorbije jaren kregen we via dit platform heel wat input vanuit het werkveld en groeiden hieruit verschillende initiatieven en werkgroepen (infoavond Pas Zwanger, werkgroep kinderarmoede, speelbabbels, …). Maar zeker niet alles werd reeds opgestart of uitgevoerd. Ook komen er steeds nieuwe uitdagingen op ons af. Met de nieuwe gemeentelijke meerjarenplaning 2020-2025 in het vooruitzicht, willen we de visie en ambitie van het Huis van het Kind verder scherp stellen. Waar willen we met het Huis van het Kind staan in 2030? En hoe doen we dit? De weg hiernaartoe willen we samen met u uitstippelen. Afsluiten doen we met een broodje.

 

  • Wanneer: donderdag 4 april 2019 van 9u tot 12u30
  • Waar: GC ’t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199, 2110 Wijnegem
  • Inschrijven via het online inschrijvingsfomulier

Visietekst Huis van het Kind Voorkempen

VISIETEKST Huis van het Kind