Scholen

Brecht

Kleuterschool

Brecht/Overbroek

Gemeentelijke basisschool ‘De Sleutelbloem’
Schoolplein 2
03/313.81.63
www.desleutelbloem.be
direc@gls-brecht.telenet.be

Vrije kleuterschool ‘Klavertje 3’
Sint-Willebrordusstraat 60
03/660.07.70
www.klavertjedrie.be
groep1@klavertjedrie.be

Vrije kleuterschool ‘De Zevensprong’
Venusstraat 5
03/660.07.70
www.de7sprong.be
directie@de7sprong.be

Sint-Lenearts

Gemeentelijke basisschool ‘De Schakel’
Kerkstraat 1
03/313.98.62
www.gbs-deschakel.be

Gemeenschapsonderwijs basisschool ‘In’t Groen’
Leopoldstraat 15
03/313.86.63
www.bs-intgroen.be
basisschoolintgroen@scarlet.be

Vrije basisschool ‘Leonardusschool’
Jaargroepen
Dorpsstraat 12
03/313.03.20
Leefgroepen
Bosstraat 35
03/313.97.98
www.leonardusschool.be
directie@leonardusschool.be

Sint-Job-In’t-Goor

Gemeenschap basisschool ‘De Brug’
Brugstraat 83
03/636.11.44
www.bsdebrug.be
debrug.directie@skynet.be

Vrije basisschool ‘Maria Middelares’
Platanendreef 1A
03/663.10.02
www.maria-middelares.be
secretariaat@maria-middelares.be

Lagere school

Brecht/Overbroek

Gemeentelijke basisschool ‘De Sleutelbloem’
Schoolplein 2
03/313.81.63
www.desleutelbloem.be
direc@gls-brecht.telenet.be

Vrije lagere school ‘Klavertje 3’ 
Eerste en tweede leerjaar

Sint-Willebrordusstraat 29
03/660.07.70
www.klavertjedrie.be
directie@sint-michielschool.be

Gemeentelijke lagere school ‘Klavertje 3’
Derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar

Sint-Willebrordusstraat 60
03/663.18.24
www.klavertjedrie.be

Vrije lagere school ‘Sint-Michielschool’
Venusstraat 5
03/660.07.70
www.sintmichielschool.be
directie@sint-michielschool.be

Sint-Lenaarts

Gemeentelijke basisschool ‘De Schakel’
Kerkstraat 1
03/313.98.62
www.gbs-deschakel.be
dir@gls-deschakel.telenet.be

Gemeenschapsonderwijs basisschool ‘Int Groen’
Leopoldstraat 15
03/313.86.63
www.bs-intgroen.be
basisschoolintgroen@scarlet.be

Vrije basisschool ‘Leonardusschool’
Dorpsstraat 12
03/313.03.20
www.leonardusschool.be
directie@leonardusschool.be

 

Sint-Job-In’t-Goor

Gemeenschap basisschool ‘De Brug’
Brugstraat 83
03/636.11.447
www.dsdebrug.be
debrug.directie@skynet.be

Vrije basisschool ‘Maria Middelares’
Hogebaan 2
03/636.12.29
www.maria-middelares.be
secretariaat@maria-middelares.be

 

Zandhoven

Kleuterschool en lagere school

Massenhoven

Gemeentelijke basisschool ‘t Kroontje 
Kerkstraat 37
03/484.30.87
www.basisschoolmassenhoven.be
gbs.tkroontje@scarlet.be

Viersel

Gesubsidieerde vrije basisschool ‘Klavertje Vier-sel’
Veerstraat 59
03/485.73.98
www.klavertjeviersel.be
viersel.basisschool@skynet.be

Pulle

Gesubsidieerde vrije basisschool Pulle
Kloosterstraat 7
03/484.41.68
www.basisschoolpulle.be
secretariaat@basisschoolpulle.be

Pulderbos

Gesubsidieerde vrije basisschool K.L.A.P.ROOS
Molenheide 12
03/464.10.54
www.klaproos-school.be
directie@klaproos-school.be

Zandhoven

Leefschool ‘t Zandhofje
Liersebaan 51
03/484.34.48
www.leefschoolzandhofje.be
leefschool.zandhofje@sgr3.be

Zandhoven

Gemeentelijke basisschool Zandhoven
Amelbergastraat 40
03/484.35.89
www.basisschoolzanhoven.be
basisschool.zandhoven@scarlet.be

Zoersel

Kleuterschool en lagere school

Sint Antonius

Gemeentelijke basisschool ‘Beuk en Noot’
Ter beuken 1
03/298.08.04
www.basisschoolbeukennoot.be
info@bn.zoersel.be

Gemeentelijke basisschool ‘Klim- Op’
Heybleukenstraat 21
03/383.25.95
www.klim-op.net
bs.zoersel@sgr3.be

Vrije basisschool ‘Antonius’
Handelslei 72
03/383.30.37
www.antoontje.be
antoniusschool@telenet.be

Zoersel

Gemeentelijke basisschool ‘De Kiekeboes’
Kerkstraat 7
03/298.08.28
www.dekiekeboes.be
info@dk.zoersel.be

Vrije basisschool ‘Sint-Elisabeth’
Zandstraat 39
03/312.35.10
www.elisazoe.be
school@elisazoe.be

Halle

Gemeentelijke basisschool ‘Het Pierenbos’
Halle-Velden 2
03/298.08.31
www.basisschoolpierenbos.be
info@pb.zoersel.be

Wijnegem

Kleuterschool

Vrije basisschool ‘Don Bosco’
Kasteellei 77B
03/353.11.30
www.donbosco-wijnegem.be
donbosco.wijnegem@telenet.be

Het Notendopje
Veldstraat 80
03/354.30.23
www.hetnotendopje.be
info@hetnotendopje.be

Vrije basisoefenschool Wijnegem
turnhoutsebaan 430
03/353.05.41
www.vrijebasisoefenschool.be
basisoefenschool.wijnegem@telenet.be

Lagere school

Vrije basisschool ‘Don Bosco’
Kasteellei 77B
03/353.11.30
www.donbosco-wijnegem.be
donbosco.wijnegem@telenet.be

Gemeentelijke lagere school ‘De notenlaar’
Bergenstraat 2
03/353.16.89
www.gemeenteschool-wijnegem.be
directie@gemeenteschool-wijnegem.be

Vrije basisoefenschool Wijnegem
turnhoutsebaan 430
03/353.05.41
www.vrijebasisoefenschool.be
basisoefenschool.wijnegem@telenet.be

Schilde

Kleuterschool

Vrije basisschool ‘Heilig Hart van Maria Instituut’
Hindelaan 22 Schilde
03/658.84.98
www.basisschool-hhart.be
secretariaat@basisschool-hhart.be

Openluchtschool Sint-Ludgardis
Heidedreef 82
03/353.71.19
www.sint-ludgardis.be
info@sint-ludgardis.be

Wonderwijzer vrije basisschool
Kleuterhoofdschool
Kleinveldweg 2A
Kleuterwijkschool
Verbindingsstraat 6

03/384.06.28
www.wonderwijzer.be
kleuterschool@wonderwijzer.be

Lagere school

Gemeentelijke lagere school ‘De Wingerd’
Frans Pauwelslei 19
03/658.86.18
www.glsdewingerd.be
school@schilde.be

Vrije basisschool ‘Heilig Hart van Maria Instituut’
Oudaen 72 ‘s-Gravenwezel
03/658.12.46
secretariaat@basisschool-hhart.be

Openluchtschool Sint-Ludgardis
Heidedreef 82
03/353.71.19
www.sint-ludgardis.be
info@sint-ludgardis.be

Vrije basisschool ‘Wonderwijzer’
kerkelei 57
& Schoolstraat 33
03/384.06.28
www.wonderwijzer.be
secretariaat@wonderwijzer.be

Basisschool ‘Vennebos’
Kasteeldreef 24
03/383.08.15
www.vennebos.be
bs.schilde@sgr3.be